ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

วิธีตรวจสอบป้ายทะเบียนรถปลอมหรือจริง

Churai | 15 ธ.ค 2565
เล่มทะเบียนรถปลอม วิธีตรวจสอบป้ายทะเบียนรถปลอม กรมการขนส่งทางบกเตือนใช้แล้วผิดกฎหมาย

ตามปกติเมื่อซื้อรถยนต์ ทางบริษัทที่จำหน่ายรถจะมีป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกติดมาให้ แต่บางทีถูกสวมทะเบียนรถปลอม โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อรถมือสองด้วยวิธีการโอนลอย ซึ่งผู้ซื้อไม่นำรถไปดำเนินการตรวจสภาพรถและจดทะเบียนด้วยตนเอง ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมีโอกาสสวมแผ่นป้ายทะเบียนรถปลอม และเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแบบไม่รู้ตัว วันนี้้ราจะมาแนะนำวิธีตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ เล่มทะเบียนรถปลอม ต้องดูยังไง

ป้ายทะเบียนรถคืออะไร

ป้ายทะเบียน คือ ป้ายสัญลักษณ์ทำจากแผ่นโลหะ โดยในนั้นจะระบุหมวดตัวอักษรและตัวเลข เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้น ๆ ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลหมายเลขทะเบียน หมวดอักษร และจังหวัด ที่ปรากฏในใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีต้องถูกต้องและตรงกัน หากที่มาของป้ายทะเบียนรถไม่ได้ออกให้จากกรมการขนส่งทางบก ผู้ใช้งานถือว่ามีความผิด

ป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

ป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

ใช้ทะเบียนรถปลอม โทษหนักไหม

กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศเตือนเรื่องการใช้แผ่นป้ายและกรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล จะมีความผิดปรับสูงสุกไม่เกิน 2,000 บาท  ส่วนผู้ที่ปลอมแปลงป้ายทะเบียนยังมีความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม เล่มทะเบียนรถปลอม มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1 หมื่น ถึง 1 แสน บาท นอกจากนี้ ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หากเป็นป้ายทะเบียนที่ทางราชการออกให้จริง มีความผิด มาตรา 67 ฐานเอาป้ายทะเบียนคันอื่นมาติด

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีตรวจสอบป้ายทะเบียนรถปลอมหรือจริง

วิธีตรวจสอบป้ายทะเบียนรถหลัก ๆ มี 6 ข้อ ดังนี้

  • ป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสังเกตดูที่ตัวแผ่นป้ายทะเบียน ต้องมีตัวอักษรย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา 

  • ตัวเลข 10 ตัว ยิงด้วยแสงเลเซอร์ติดอยู่ด้านหลังแผ่นป้ายทะเบียน

  • วัสดุที่ใช้จะเป็นสังกะสีเคลือบกระดาษ 3M

  • ลายน้ำที่ใช้เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ เมื่อมองมุมเฉียงหรือโดนแสงแดดจะเห็นลายน้ำ หากเป็นของปลอมจะทำไม่ได้

  • ฟอนต์มีความคมชัดปั๊มนูน ระยะห่างของช่องไฟ ใช้บล็อกคอม ฯ ไม่ใช่บล็อกมือ

  • เลขตัวถังของรถต้องตรงกับใบแจ้งเสียภาษีหรือป้ายวงกลมตัวเลขต้องตรงกัน

ฟอนต์มีความคมชัดปั๊มนูน 

ฟอนต์มีความคมชัดปั๊มนูน

สำหรับใครที่กำลังจะซื้อรถมือสองมาใช้งานควรต้องตรวจสอบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถอย่างละเอียด ว่าแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดอยู่นั้นเป็นของปลอมหรือจริง เล่มทะเบียนรถปลอมหรือไม่ จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังนะครับ

อ่านเพิ่มเติม: https://mitsubishirakatook.com/