ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

ขั้นตอนการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษี มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

2 ธ.ค 2565
ตรวจสภาพรถใช้อะไรบ้าง มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่

ตรวจสภาพรถใช้อะไรบ้าง มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่ 

ก่อนไปต่อภาษี มีเรื่องหนึ่งที่เจ้าของรถทุกคนต้องทำ คือ ตรวจสภาพรถ ตามข้อบังคับกฎหมาย เพื่อให้ได้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ เพื่อไปยื่นทำเรื่องต่อภาษีรถ แล้วขั้นตอนการตรวจสภาพรถเป็นอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ไปดูกัน

รถประเภทไหนบ้างที่ต้องตรวจสภาพรถ

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม:

ตรวจสภาพรถที่ไหน

 • สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. เป็นสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก โดยจะรับตรวจเช็กสภาพรถให้ตรงตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก และสามารถออกเอกสารการันตีเพื่อใช้ในการต่อภาษีได้ 

 • กรมการขนส่งทางบก เจ้าของรถสามารถติดต่อขอตรวจสภาพรถได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยตรงภายในจังหวัด แต่ส่วนมากจะนิยมตรวจสภาพรถยนต์ขนาดใหญ่มากกว่า รวมถึงรถที่มีการดัดแปลงสภาพ เปลี่ยนเครื่องยนต์  เปลี่ยนสีตัวถัง รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขเครื่องยนต์ และรถที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี เป็นต้น

สถานตรวจสภาพรถ

สถานตรวจสภาพรถ

ตรวจสภาพรถใช้อะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปตรวจสภาพรถ คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดทะเบียนรถ จะเป็นฉบับจริงหรือฉบับสำเนาก็ได้ ที่สำคัญ คือ เจ้าของรถต้องนำรถไปตรวจสภาพรถล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

ตรวจสภาพรถจะต้องตรวจอะไรบ้าง

 1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของรถ (แผ่นป้ายทะเบียนรถ, ลักษณะรถ, หมายเลขตัวถัง, เลขเครื่องยนต์,...)

 2. ตรวจสภาพของตัวรถ (ตัวถัง, สี, อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย, พวงมาลัย, ที่ปัดน้ำฝน,...)

 3. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก

 4. ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก

 5. ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้า วัดค่าความเข้มของแสง และทิศทางการเบี่ยงเบนของแสง

 6. ตรวจสอบวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ของรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

 7. ตรวจวัดเสียงรถ ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล

 8. รถยนต์เครื่องดีเซล ต้องตรวจควันดำ

 9. รถใช้แก๊สจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม คือ การตรวจ เช็กตามข้อต่อ ตลอดจนท่อและอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบ 

 10. รถที่ติดถังแก๊สมีอายุเกิน 10 ปี จะมีการตรวจสอบว่ายังใช้งานได้ต่ออีกหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

 ตรวจสภาพรถใช้อะไรบ้าง

ตรวจสภาพรถใช้อะไรบ้าง

ค่าตรวจสภาพรถ ตรอ ราคาเท่าไหร่

 • ตรวจสภาพรถยนต์ ราคารถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท

 • ตรวจสภาพรถยนต์ ราคารถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

ถ้าหากการตรวจสภาพรถไม่ผ่าน สามารถนำรถกลับไปแก้ไขให้ได้สภาพตามข้อกำหนด และนำกลับมาตรวจสอบที่เดิมได้ โดยจะเสียค่าตรวจสภาพรถเพียงครึ่งเดียวของอัตราที่กำหนดไว้ แต่จะต้องนำกลับมาตรวจภายใน 15 วัน หากนำมาตรวจเกินเวลาที่กำหนดต้องชำระเต็มจำนวนเงินที่กำหนด

การตรวจสภาพรถเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรานำไปยื่นภาษีรถยนต์ประจำปี เพราะถือว่าเป็นข้อบังคับสำหรับรถที่มีอายุเกิน 7 ปี 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://mitsubishirakatook.com/