ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ ประจำปี 2565 พร้อมวิธีเตรียมตัวและเอกสารที่ต้องใช้

29 ก.ย 2565
ต่อภาษีรถยนต์ ราคา เท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไร มาดูกัน

ต่อภาษีรถยนต์ ราคา เท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไร มาดูกัน

รถทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนจดทะเบียนแล้ว ต้องเสียภาษีรถยนต์ประจำปีพร้อมกับการทำพ.ร.บ. ทุก ๆ 1 ปี ตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยสามารถต่อล่วงหน้าหน้าได้ 90 วัน ก่อนครบอายุภาษี และปัจจุบันนี้ มีหลายช่องทางชำระภาษีได้ตามสะดวก เพียงเตรียมเงินและเอกสารให้ครบ วันนี้เรามาดูกันว่า ต่อภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไร และต่อพรบรถยนต์กี่บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อต่อภาษีรถยนต์

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อต่อภาษีรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม:

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เอกสารอะไร

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียน

 • เอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ

 • ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (กรณีรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป)

 • เงินสำหรับอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 

 ตรวจสภาพรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศก่อนไปต่อภาษีรถยนต์

 

ตรวจสภาพรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศก่อนไปต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถยนต์มีขั้นตอนอย่างไร

 • สำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ต้องไปตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) หรือที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก่อน หลังจากที่ได้รับใบตรวจสภาพรถมาแล้ว สามารถยื่นควบคู่กับเอกสารอื่น ๆ ได้ที่กรมการขนส่งทางบก และเว็บไซต์ออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้เลย

 • สำหรับรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น สำนักงานหรือกรมการขนส่งทางบก ไปรษณีย์ เซเว่น-อิเลเว่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหน

 • สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

 • ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ E-Service

 • ไปรษณีย์

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 • ห้างสรรพสินค้า โครงการ "ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)"

 • บริการรับชำระภาษีแบบเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) 

 • ห้างบิ๊กซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (14 สาขา)

 • ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารามอินทรา

 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 • ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ 

 • ศูนย์บริการร่วมคมนาคม

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหน

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหน

ต่อภาษีรถยนต์ราคาท่าไหร่

 1. ต่อภาษีรถยนต์ ราคาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือน้ำเงิน)

 • 1,801-2,500 กิโลกรัม : 1,600 บาท

 • 751-1,800 กิโลกรัม : 1,300 บาท

 1. ต่อภาษีรถยนต์ราคาสำหรับรถส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รถป้ายทะเบียนขาวตัวหนังสือเขียว)

 • 2,001-2,500 กิโลกรัม : 1,650 บาท

 • 1,801-2,000 กิโลกรัม : 1,350 บาท

 • 1,751-1,800 กิโลกรัม : 1,350 บาท

 • 1,501-1,750 กิโลกรัม : 1,050 บาท

 • 1,251-1,500 กิโลกรัม : 900 บาท

 • 1,001-1,250 กิโลกรัม : 750 บาท

 • 751-1000 กิโลกรัม : 600 บาท

 1. ต่อภาษีรถยนต์ ราคาสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

 • 600 ซี.ซี.แรก คิดเป็น 0.50 บาท/ซี.ซี.

 • 601-1,800 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี.ละ 1 บาท 50 สตางค์

 • หากเกิน 1,800 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี. ละ 4 บาท

ต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถยนต์

ต่อพรบรถยนต์กี่บาท

ต่อพรบรถยนต์กี่บาท ก็เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเช่นกัน ถ้าเป็นรถที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเล่มทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน ไปซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ ได้ที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา หรือตัวแทนประกันภัย

ส่วนรถที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป จะต้องทำการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทุกแห่ง หรือที่กรมขนส่งทางบกทุกแห่ง

ต่อพรบรถยนต์กี่บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • รถยนต์ไฟฟ้า 600 บาทต่อปี

 • รถโดยสารที่นั่งไม่เกิน 7 คน 600 บาทต่อปี

 • รถโดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,100 บาทต่อปี

 • รถโดยสารเกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาทต่อปี

 • รถโดยสารเกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาทต่อปี

 • รถโดยสารเกิน 40 ที่นั่ง 3,740 บาทต่อปี

โดยราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากคุณเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว การต่อภาษีรถยนต์จะใช้เวลาไม่นาน และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ส่วนช่องทางในการยื่นเสียภาษีนั้นก็มีหลายรูปแบบ อาทิ การยื่นภาษีออนไลน์ หรือที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เป็นต้น

 
อ่านเพิ่มเติม: https://mitsubishirakatook.com/