ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไร

Churai | 24 ธ.ค 2565
เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด โอนรถข้ามจังหวัด ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

เจ้าของรถมือใหม่อาจสงสัยว่า เราสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหน หากอยากโอนรถข้ามจังหวัด หรือย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัดก็สามารถทำได้ วันนี้เราจะไปดูกันว่า เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดมีขั้นตอนอย่างไร เอกสารสำหรับการโอนย้ายรถปลายทางมีอะไรบ้าง 

การโอนรถคืออะไร

การโอนรถ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถจากเจ้าของคนเดิมให้กลายเป็นเจ้าของคนใหม่ โดยปกติแล้วการโอนรถมี 2 แบบคือโอนโดยตรง ซึ่งเจ้าของคนเก่าและเจ้าของคนใหม่ต้องไปยื่นเรื่องต่อหน้านายทะเบียนที่กรมการขนส่งหรือสำนักขนส่ง และการโอนลอยที่ผู้ขายรถยนต์ต้องดำเนินการเอง ส่งเอกสารที่เซ็นชื่อกำกับให้ผู้ซื้อ ซึ่งการโอนลอยจะทำให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อประหยัดเวลามากกว่า

อ่านเพิ่มเติม:

ย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัดใช้เอกสารอะไรบ้าง

ย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัดใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารสำหรับการเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

 1. สำนาทะเบียนรถ

 2. หนังสือมอบอำนาจ

 3. แบบฟอร์มการโอนรถและรับโอน

 4. สำเนาทะเบียนบ้านทั้ง 2 ฝ่าย

 5. สำเนาบัตรประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย

ขั้นตอนโอนรถข้ามจังหวัด

 • ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารสำหรับโอนรถให้พร้อม

 • ขั้นตอนที่ 2 แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการโอนรถจากจังหวัดไหนไปเป็นเป็นจังหวัดไหน

 • ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสารการโอนรถข้ามจังหวัดที่เตรียมไว้ให้กับเจ้าหน้าที่

 • ขั้นตอนที่ 4 กรอกเอกสารใบคำขอสำหรับการย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัด

 • ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดวันให้นำรถยนต์มาตรวจเช็คสภาพรถ

 • ขั้นตอนที่ 6 หลังจากที่ตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันมารับเล่มทะเบียนใหม่ และจะดำเนินการถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม

 • ขั้นตอนที่ 7 รอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ พร้อมกับรับเล่มทะเบียนรถ

โอนย้ายรถปลายทาง

โอนย้ายรถปลายทาง

ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนย้ายรถปลายทาง

 • ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท

 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท

 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท

 • ค่าเปลี่ยนผ่านป้ายทะเบียน 200 บาท

 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดหรือย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัด หากใครที่กำลังจะทำการโอนรถข้ามจังหวัดอย่าลืมที่จะเตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมให้พร้อมก่อนดำเนินการนะครับ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://mitsubishirakatook.com/