ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

ขายรถไม่มีเล่ม รถไม่มีทะเบียน ทำได้หรือไม่ !

Churai | 20 มี.ค 2566
หากต้องการขายรถไม่มีเล่มทะเบียนสามารถที่จะทำได้อย่างไร เมื่อทะเบียนขาดแล้วต้องการขายรถมือสองจะต้องทำอย่างไร ซื้อรถที่ไม่มีทะเบียนผิดกฏหมายหรือไม่

ปัจจุบันการซื้อรถมือสองถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการใช้รถเพื่อตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อรถใหม่ อีกทั้งยังได้รับฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อต้องการซื้อรถมือสองสิ้งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ได้แก่ เล่มทะเบียนรถ เนื่องจากในกรณีที่ขายรถไม่มีเล่ม หรือ รถไม่มีทะเบียน แล้วผู้ขับขี่นำมาใช้งานย่อมมีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เนื่องจากผุ้ขับขี่ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ารถคันดังกล่าวเปลี่ยนมือ หรือ เปลี่ยนเจ้าของผู้ครอบครองรถมาแล้วกี่คน อีกทั้งยังไม่สามารถทราบได้ว่ารถคันดังกล่าเป็นรถถูกกฏหมาย หรือ ผ่านการโจรกรรมมาหรือไม่ เมื่อนำมาใช้งานแล้วอาจโดนจับดำเนินคดีในฐานะรับซื้อของโจรได้อีกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้มีการซื้อขายรถมือสองที่ไม่มีทะเบียน และรถไม่มีเล่มมาไว้ในครอบครองจะต้องทำอย่างไร ผิดกฎหมายหรือไม่ สามารถติดตามได้ที่นี่

เล่มทะเบียนรถมีความสำคัญอย่างไร

เล่มทะเบียนรถถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ใช้รถที่ไม่มีเล่มทะเบียนอาจโดนตรวจยึดรถเพื่อนำไปตรวจสอบ และหากพบว่ารถคันดังกล่าวมีชื่อผู้ครอบครองรถไม่ตรงกับเจ้าของรถคนปัจจุบันที่อ้างสิทธิ์ก็ย่อมทำให้รถคันที่ขับขี่อยู่นั้นเป็นรถที่ผิดกฏหมายและอาจถูกดำเนินคดีในฐานะรับซื้อของโจรได้นั่นเอง ทั้งนี้เล่มทะเบียนรถ หรือ สมุดคู่มือประจำรถในส่วนของรถจักรยานยนต์จะมีสีเขียว สำหรับรถยนต์จะเป็นสีน้ำเงิน ใช้สำหรับจดบันทึกประวัติรถทั้งในส่วนของชื่อผู้ครอบครองรถ ประวัติการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ประเภทรถ เลขทะเบียน เลขตัวถัง สีรถ และในกรณีที่มีการซื้อขายก็จะได้รับการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถใหม่นั่นเอง อีกทั้งในกรณีที่ผู้ขับขี่มีการยื่นต่อภาษีรถยนต์ประจำปีก็ต้องใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่ใช้เป็นส่วนประกอบในขั้นตอนนี้ด้วยนั่นเอง

เล่มทะเบียนรถมีความสำคัญอย่างไร

เล่มทะเบียนรถมีความสำคัญอย่างไร

เล่มทะเบียนรถหายต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่เล่มทะเบียนสูญหาย ผู้ขับขี่จะต้องดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินการนำไปแจ้งความไปแจ้งต่อเจ้าหนักงานขนส่งเพื่อขอทำสมุดทะเบียนใหม่ยังสำนักงานขนส่งประจำจังหวัด โดยใช้เอกสารดังนี้ 

  • เอกสารคำร้องขอทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

  • ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ เพื่อใช้ประกอบขอทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มใหม่ 

  • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และสำเนาบัตรประชาชน

  • หนังสือรับการการจดทะเบียนนิติบุคคล (ใช้ในกรณีที่ผู้ถือครองรถเป็นนิติบุคคลและมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)

เมื่อได้เอกสารดังกล่าวมาจนครบแล้วก็สามารถที่จะไปดำเนินการยังสำนักงานขนส่งประจำจังหวัด โดยแจ้งเจ้าพนักงานทะเบียนว่ามีความประสงค์ขอทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มใหม่ เนื่องจากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มเก่าสูญหายซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลคำร้องขอทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มใหม่ และผู้ขับขี่จะได้รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มใหม่ที่มีการระบุว่าออกแทนเล่มเก่ามาให้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันสมุดคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายควรเก็บรักษาไว้ที่บ้านแล้วถ่ายเอกสารสำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเก็บเอาไว้ในรถ เนื่องจากในกรณีที่สูญหายและมีผู้เก็บได้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถของท่านอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย เช่น การสวมทะเบียน หรือ สวมชื้อผู้ครอบครองรถใหม่นั่นเอง 

อ่านเพิ่มเติม: ต้องรู้! หากทำเล่มทะเบียนรถหายต้องทำยังไง?

ซื้อรถไม่มีเล่ม ทำได้หรือไม่

สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการซื้อขายรถยนต์มือสอง หรือ รถไม่มีทะเบียน รถไม่มีเล่ม ในทางกฎหมายไม่สามารถที่จะทำได้ เนื่องจากเมื่อผู้ขับขี่ทำการซื้อต่อรถคันดังกล่าวมาแล้วนำไปใช้งานบนท้องถนนแล้วถูกตำรวจเรียกตรวจสอบสมุดคู่มือประจำรถแล้วไม่มีย่อมมีความผิดตามกฏหมาย เนื่องจากรถของท่านอาจโดนลักขโมยมาในกรณีดังกล่าวผู้ขับขี่จะได้รับข้อหารับซื้อของโจรนั่นเอง หรือ เป็นรถที่หลุดจำนำแต่ยังคงผ่อนกับบริษัทไฟแนนซ์ไม่หมด เมื่อนำมาขับขี่แล้วบริษัทไฟแนนซ์ตามพบก็สามารถยึดรถคืนได้ทันที หรือ อาจถูกข้อหาลักทรัพย์ร่วมด้วยเพราะรถยังคงมีบริษัทไฟแนนซ์เป็นเจ้าของรถนั่นเอง

ส่วนในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของรถต้องการขายรถไม่มีเล่ม รถไม่มีทะเบียน แต่ผู้ครอบครองรถคันที่ต้องการขายอ้างว่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถสูญหาย และมีเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของรถจริง ควรให้เจ้าของรถไปดำเนินการทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มใหม่ยังสำนักงานขนส่งประจำจังหวัดเสียก่อนแล้วจึงทำการซื้อ-ขายรถยนต์คันดังกล่าว เนื่อจากกากผู้ขับขี่ซื้อรถไม่มีทะเบียนจะไม่สามารถทราบรายละเอียดของรถ รวมไปถึงชื่อผู้ครอบครองรถที่มีการระบุเอาไว้ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถได้เลยว่ามีชื่อตรงกันกับบุคคลที่ต้องการขายรถให้ท่านหรือไม่ เพราะฉะนั้นในกรณีที่ต้องการซื้อรถไม่มีเล่มควรให้เจ้าของรถคันเก่าดำเนินการในส่วนของสมุดคู่มือประจำรถให้เรียบร้อยเพื่อนำมายืนยันว่าเป็นรถที่ถูกกฏหมาย ไม่ใช่รถที่ถูกลักขโมยมา หรือ เป็นรถที่ติดไฟแนนซ์นั่นเอง อีกทั้งหากผู้เป็นเจ้าของรถไม่สามารถที่จะนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อผู้ซื้อได้ก็ไม่สมควรทำการซื้อขายรถคันดังกล่าวนั่นเอง 

รถไม่มีเล่ม มีใบซื้อขาย

รถไม่มีเล่ม มีใบซื้อขาย

รถไม่มีเล่ม มีใบซื้อขาย ใช้แทนได้หรือไม่

สำหรับการขายรถไม่มีเล่ม หรือ รถไม่มีทะเบียน ในกรณีที่ต้องการจะขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มีความสนใจเป็นรถไม่มีเล่ม มีใบซื้อขาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นรถในกลุ่มรถคลาสสิกที่มีราคาและผู้ซื้อไม่ต้องการนำไปจำหน่ายต่อแต่อย่างใด ในกรณีนี้เกิดจากความพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็สามารถที่จะทำได้ เนื่องจากรถที่ถูกซื้อไปมักถูกนำไปจอดโชว์ที่บริเวณบ้านพัก หรือ ในสถานที่ส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีบุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยวและเป็นการซื้อเพื่อเก็บสะสมก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ซื้อก็ต้องทำการสอบถามประวัติรถจากผู้ขายว่าได้ซื้อต่อมาจากใคร มีเอกสารสมุดคู่มือจดทะเบียนหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีก็สามารถที่จะทำหนังสือสัญญาซื้อขายว่าได้ซื้อรถมาจากใครเพื่อความอุ่นใจในระดับหนึ่งนั่นเอง แต่หากซื้อรถไม่มีเล่มรถของท่านก็ไม่สามารถที่จะนำไปขับขี่บนท้องถนนได้เนื่องจากเป็นรถที่ผิดกฎหมาย ไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และไม่ได้รับการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนั่นเอง

รถไม่มีทะเบียน

รถไม่มีทะเบียน

ขายรถไม่มีเล่มทำได้หรือไม่

ผู้ใช้รถหลายรายมักมีการตั้งคำถามว่าขายรถไม่มีเล่มได้หรือไม่ รถไม่มีทะเบียนขายต่อทำอย่างไร ทั้งนี้การซื้อขายรถไม่มีเล่มสามารถที่จะทำได้เช่นกัน เนื่องจากการซื้อขายรถไม่มีเล่มมักจะเกิดขึ้นกับรถยนต์รุ่นที่หายาก รถคลาสสิก หรือ รถที่ควรค่าต่อการเก็บสะสม ผู้ซื้อ-ผู้ขาย อาจมีความรู้จักกันในระดับหนึ่งจนมั่นใจได้ว่าการซื้อรถไม่มีเล่มคันดังกล่าวไปจะไม่ได้รับรถที่ผิดกฏหมาย รถที่ยังคงติดไฟแนนซ์อยู่ หรือ รถที่ผ่านการลักขโมยมา แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขับขี่มีการใช้งานรถในเส้นทางสาธารณะแล้วถูกตำรวรเรียกตรวจเอกสารสมุดคู่มือประจำรถแล้วไม่มีแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็อาจถูกยึดรถเพื่อตรวจสอบได้ อีกทั้งในกรณีที่เป็นรถถูกขโมยมาอาจมีความผิดในฐานรับซื้อของโจร และในกรณีที่เฉี่ยวชนรถเกิดอุบัติเหตุย่อมที่จะเสียเปรียบคู่กรณีเนื่องจากรถของท่านถูกครอบครองอย่างไม่ถูกกฏหมาย 

เมื่อผู้ซื้อสามารถที่จะรับข้อจำกัดเหล่านี้ได้ก็สามารถที่จะทำการซื้อขายรถไม่มีเล่มคันดังกล่าวได้เช่นกัน แต่ก็ต้องเข้าใจว่ารถของท่านสามารถใช้งานได้ภายในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น ไร่ สวน หรือ พื้นที่ส่วนบุคคลแต่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะนำมาขับขี่บนท้องถนนตามปกติได้ เพราะฉะนั้นก่อนการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองทุกครั้งผู้ซื้อควรดำเนินการตรวจสอบเอกสารสมุดคู่มือประจำรถ ประวัติการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี พร้อมทั้งชื่อผู้ครอบครองรถว่ามีการเปลี่ยนมากี่คนและตรงกับผู้ที่ต้องการขายรถให้ท่านหรือไม่ และควรซื้อรถที่มีสมุดคู่มือเล่มทะเบียนเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหารถผิดกฎหมาย รถไม่มีคู่มือจดทะเบียน และรถที่ผ่านการลักขโมยมาและสามารถทำให้เกิดปัญหาในระหว่างที่ท่านใช้งานได้นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีโพสขายรถมือสองให้ขายได้เร็ว

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://mitsubishirakatook.com/