ฝันว่ารถหาย

ฝันว่ารถหาย บอกลางอะไรหรือไม่ ?

Churai | 15 ก.พ 2565

หลาย ๆ คนคงจะเคยฝันเห็น “รถ” ไม่ว่าจะเป็นฝันว่ารถหาย ฝัน ว่า รถ เสีย ฝันว่าขับรถ ฝันว่าซื้อรถ ความฝันเหล่านี้บอกอะไรได้บ้าง ? ความเชื่อกับความฝันเป็นสิ่งเกี่ยวพันกัน บางคนเชื่อว่า "ความฝัน" คือลางบอกเหตุบางอย่าง แต่ใช่ว่าเมื่อฝันร้าย ก็จะประสบเรื่องร้าย เช่นเดียวกับฝันดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเจอส