ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

อัปเดตล่าสุด ราคา พ.ร.บ. รถยนต์ที่คนมีรถต้องรู้

Hansa | 21 ส.ค 2563
คนมีรถต้องไม่พลาดกับเรื่องสำคัญ สำหรับการต่อพ.ร.บ. มาดูกันว่ารถยนต์แต่ละประเภทต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กราคา พ.ร.บ. รถยนต์ ล่าสุดประจำปี 2565 พ.ร.บ.รถยนต์ หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่กฎหมายระบุเอาไว้ว่ารถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทุกคันจะต

คนมีรถต้องไม่พลาดกับเรื่องสำคัญ สำหรับการต่อพ.ร.บ. มาดูกันว่ารถยนต์แต่ละประเภทต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กราคา พ.ร.บ. รถยนต์ ล่าสุดประจำปี 2565

พ.ร.บ.รถยนต์ หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่กฎหมายระบุเอาไว้ว่ารถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทุกคันจะต้องมี โดยจะต้องต่อพ.ร.บ.ทุกปี เพื่อให้รถยนต์ของคุณสามารถใช้วิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

พ.ร.บ. คนละแบบกับภาษีรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์
พ.ร.บ.รถยนต์
  • พ.ร.บ.รถยนต์ คือการจ่ายเงินซื้อแผนประกัน เพื่อรับความคุ้มครองเรา กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
  • ภาษีรถยนต์ คือการจ่ายเงินเป็นค่าบำรุง เพื่อใช้สนับสนุนหน่วยงานคมนาคม นำไปใช้บำรุงการใช้ถนนหนทางต่าง ๆ ที่รองรับการใช้งานรถทั่วประเทศ

หลายคนสับสนระหว่าง ราคา พ.ร.บ. รถยนต์ และภาษีรถยนต์ นั่นเป็นเพราะว่าทั้งสองแบบอย่างจะต้องทำการต่ออายุในทุก ๆ ปี ซึ่งการที่จะต้อภาษีรถยนต์ได้ จะต้องต่อพ.ร.บ.ให้เรียบร้อยเสียก่อน

ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ล่วงหน้าได้กี่วัน

การต่อพ.ร.บ.รถยนต์ สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ หากไม่ทำในปีใดก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองในปีนั้นและก็ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากใช้รถที่ไม่มีพ.ร.บ.จะถูกปรับ
หากใช้รถที่ไม่มีพ.ร.บ.จะถูกปรับ

หากไม่ได้ต่อพ.ร.บ. ก็เท่ากับว่าไม่สามารถเสียภาษีรถยนต์ได้ หากปล่อยให้ทะเบียนรถยนต์ขาด จะต้องเสียค่าปรับเดือนละ 1% และถ้าปล่อยให้ขาดติดต่อนานเกิน 3 ปี จะต้องชำระภาษีที่ค้างเอาไว้ พร้อมค่าปรับเดือนละ 1% และเลขทะเบียนรถก็จะถูกระงับ หากนำรถมาใช้จะถือว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมาย ต้องติดต่อกับกรมขนส่งทางบกเพื่อทำเรื่องจดทะเบียนใหม่

เอกสารที่ใช้ต่อพ.ร.บ.รถยนต์

การต่อพ.ร.บ.สามารถทำได้ง่าย ๆ ควบคู่ไปกับการต่อภาษีรถประจำปี โดยใช้เอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนรถ หรือใช้เล่มจริง

นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อพ.ร.บ.ได้ที่กรมขนส่งแต่ละจังหวัด ซึ่งหากไม่สะดวกก็สามารถเรียกใช้บริการบริษัทประกันภัยมาช่วยดำเนินการได้ หรืออีกวิธีก็คือการต่อพ.ร.บ.รถยนต์แบบออน์ ที่เป็นขั้นตอนที่เสริมขึ้นมาในการต่อภาษีออนไลน์ ที่สะดวก ทำได้ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

ราคา พ.ร.บ. รถยนต์

สำหรับอัตราค่าเบี้ย พ.ร.บ.รถยนต์ จะถูกกำหนดเป็นอัตราเบี้ยคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ ซึ่งบริษัทประกันภัยไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่างจากที่นายทะเบียนกำหนด ดังนี้

ประเภทรถ

ราคา (บาท/ปี)

ส่วนบุคคล

รับจ้าง/ให้เช่า/
สาธารณะ

รถยนต์โดยสาร ที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)

600

1,900

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้)

1,100

2,320

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

2,050

3,480

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

3,200

6,660

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 40 ที่นั่ง

3,740

7,520

รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน (รถกระบะ)

900

1,760

รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน

1,220

1,830

รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน

1,310

1,980

รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก เกิน 12 ตัน

1,700

2,530

รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม ไม่เกิน 12 ตัน

1,680

1,980

รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม เกิน 12 ตัน

2,320

3,060

หัวรถลากจูง

2,370

3,160

รถพ่วง

600

600

รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

90

-

รถยนต์โดยสาร ที่นั่งไม่เกิน 7 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

600

1,900

 ตารางราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษี 7% และเป็นตารางสำหรับกลุ่มรถประเภทรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมรถสกายแลป (รถ 3 ล้อ) และรถจักรยานยนต์

ความคุ้มครองจากพ.ร.บ.รถยนต์
ความคุ้มครองจากพ.ร.บ.รถยนต์

เพราะพ.ร.บ.หากลืมต่อไปแล้วก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ทางรถขึ้นมาแล้ว นอกจากจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองแล้ว ยังต้องถูกจับปรับอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องหมั่นควรเช็กและเตือนความจำตนเองให้ดีว่าเมื่อไหร่จะถึงกำหนดการต่อพ.ร.บ.แล้ว รวมถึงอย่าลืมเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายให้พร้อม เมื่อเช็ก ราคา พ.ร.บ. รถยนต์ เรียบร้อยแล้ว เพื่อความอุ่นใจในการใช้งานรถใช้ถนนของตัวคุณเอง

>>> รวม รถยนต์ไม่เกิน 5 แสน บาท รถใหม่ป้ายแดงน่าใช้