ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

ดูดวงทะเบียนรถ เลขเสริมดวง

Churai | 21 ธ.ค 2564
ดูดวงทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล ทํานายเลขทะเบียนรถ เลขไหนเป็นเลขมงคลในวันเกิดของคุณ เช็กได้ที่นี่  ดูดวงทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล หรือการทํานายเลขทะเบียนรถ เป็นอีกศาสตร์ความเชื่อหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะเชื่อว่าหากได้เลขดีที่เหมาะสมกับดวงชะตาของตนจะช่วยเสริมให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี มีโชคล
ดูดวงทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล ทํานายเลขทะเบียนรถ เลขไหนเป็นเลขมงคลในวันเกิดของคุณ เช็กได้ที่นี่  ดูดวงทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล หรือการทํานายเลขทะเบียนรถ เป็นอีกศาสตร์ความเชื่อหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะเชื่อว่าหากได้เลขดีที่เหมาะสมกับดวงชะตาของตนจะช่วยเสริมให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี มีโชคลาภ และความเจริญก้าวหน้านั่นเอง อ่านเพิ่มเติม การดูดวงเลขทะเบียนรถ จะใช้วิธีดูตัวเลขแต่ละตัวเพื่อเช็กเลขมงคลประจำวันเกิด รวมถึงการหาผลรวมทั้งหมดของเลขในป้ายทะเบียนรถ เพื่อทํานายเลขทะเบียนรถ ดูว่าถูกโฉลกกับเจ้าของรถหรือไม่ 
id="attachment_895" align="aligncenter"
ดูดวงทะเบียนรถ การทํานายเลขทะเบียนรถ ได้รับความนิยม

เลขทะเบียนรถมงคล คำนวณอย่างไร ?

วิธีการดูดวงทะเบียนรถ ให้นำเลขทะเบียนรถทุกตัวมาบวกกัน เมื่อได้เลข 2 หลักแล้ว ให้นำมาบวกกันอีกที เพื่อให้ได้เลขหลักเดียว  ตัวอย่าง เลขทะเบียนรถ 7898 = 7+8+9+8 = 32 จากนั้นนำ 3+2 = 5 หลังจากได้เลขหลักเดียวแล้ว นำผลลัพธ์มาทํานายเลขทะเบียนรถได้เลย
 • ผลลัพธ์ 1 : เสริมบารมี ความมีสง่าราศี
 • ผลลัพธ์ 2 : เสริมด้านทรัพย์สินเงินทอง
 • ผลลัพธ์ 3 : เสริมด้านการค้าขาย การลงทุน แต่มักเจออุปสรรค
 • ผลลัพธ์ 4 : เสริมด้านการติดต่อเจรจา สัมพันธไมตรี
 • ผลลัพธ์ 5 : เสริมด้านการค้าขาย ความน่าเชื่อถือ
 • ผลลัพธ์ 6 : เสริมด้านเมตตา มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน
 • ผลลัพธ์ 7 : ส่งผลเสียด้านทรัพย์สินเงินทอง 
 • ผลลัพธ์ 8 : เสริมด้านการค้าขาย ด้านธุรกิจ 
 • ผลลัพธ์ 9 : ส่งผลให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีสิ่งศักดิ์ศิทธิ์คุ้มครอง ทำอะไรก็ราบรื่น ไร้อุปสรรค

ดูดวงทะเบียนรถ จากตัวเลขและตัวอักษร

นอกจากการนำตัวเลขมาบวกกันแล้ว ยังสามารถดูดวงเลขทะเบียนรถด้วยการแทนค่าตัวอักษรแล้วนำมาบวกกับตัวเลขได้อีกด้วย ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัว จะแทนค่าตัวเลขแตกต่างกัน ดังนี้
 • ก ด ถ ท ภ ฤ แทนค่า 1
 • ข บ ป ง ช แทนค่า 2
 • ต ฑ ฒ ฆ แทนค่า 3
 • ค ธ ร ญ ษ แทนค่า 4
 • ฉ ฎ ณ ฌ น ม ห ฮ ฬ แทนค่า 5
 • จ ล ว อ แทนค่า 6
 • ซ ศ ส แทนค่า 7
 • ย ผ ฝ พ ฟ แทนค่า 8
 • ฏ ฐ แทนค่า 9
ตัวอย่าง ป้ายทะเบียนรถ ขย 2654 จะได้ 2(ข) + 8(ย) + 2 + 6 + 5 + 4 = 27 เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว ให้นำไปดูดวงทะเบียนรถ ว่าอยู่ในเกณฑ์เลขทะเบียนรถมงคลหรือไม่
id="attachment_896" align="aligncenter"
เลขทะเบียนรถมงคล เลขทะเบียนรถมงคล จะช่วยเสริมดวงผู้ใช้ ผลรวมตัวเลขทะเบียนรถมงคล  
 • ผลลัพธ์ 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51 และ 54 
  เป็นผลรวมที่ดีมาก จะส่งผลให้เจ้าของรถประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ทำการสิ่งใดไร้อุปสรรค หรือพบอุปสรรคเพียงเล็กน้อยเท่านั้น   
 • ผลลัพธ์ 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52 และ 53
  เป็นผลรวมที่อยู่ในระดับกลาง ๆ ไม่ได้ดีมาก แต่ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงต่อเจ้าของรถ ทำการสิ่งใดยังมีอุปสรรคมาขวางกั้น แต่จะผ่านไปได้ด้วยดี   
 • ผลลัพธ์ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43 และ 48
  เป็นผลรวมที่จัดว่าแย่ ส่งผลให้เจ้าของรถเจอแต่อุปสรรคปัญหาหนัก ทั้งยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง หากคำนวณได้ตัวเลขเหล่านี้ควรหมั่นทำบุญสร้างกุศล เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา 

เกณฑ์ในการดูดวงทะเบียนรถ

ในการคำนวณเลขทะเบียนรถมงคล ยังมีเกณฑ์ที่จัดว่าดี และไม่ดี ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ส่งผลดีต่อเจ้าของรถ

 • หากบวกเลขทุกตัวรวมกันแล้วได้ 5 ขึ้นไป ถือว่าดี แต่ถ้าได้ 9 จะดีมาก เช่น 234 = 9
 • ถ้าทะเบียนรถเป็นเลข 4 ตัว ให้คำนวณเป็น 2 ส่วน คือ บวกเลขคู่หน้า และบวกเลขคู่หลัง หากได้ 5 ขึ้นไป ถือว่าดี แต่ถ้าได้ 9 จะถือว่าดีมาก เช่น 2718 แบ่งเป็น 2+7 = 9 และ 1+8 = 9 
 • ถ้าบวกเลขตัวแรกและตัวสุดท้าย ผลรวมได้ 5 ขึ้นไปถือว่าดี แต่ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก 2497 คือ 2+7 = 9 

ผลลัพธ์ที่ส่งผลเสียต่อเจ้าของรถ

 • เลขทะเบียนไม่ควรถูกปิดหน้า-ท้ายด้วยเลข 1 อาทิ 1231, 1741 ฯลฯ เพราะเปรียบเหมือนโลงศพ 
 • เลขทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 1 คู่กัน อาทิ 5711, 9114, 1169 ฯลฯ เพราะเปรียบเหมือนโลงศพ
 • เมื่อบวกเลขทุกตัวไม่ควรเป็นเลข 13 เพราะถือเป็นเลขมรณะ ไม่เป็นมงคล
 • เมื่อบวกเลขคู่หน้า และคู่หลังแล้วต้องไม่ได้เลข 13 เพราะถือเป็นเลขมรณะ ไม่เป็นมงคล
 • เมื่อบวกเลขตัวแรกและตัวสุดท้ายรวมกันแล้วต้องไม่ได้ 13 เพราะถือเป็นเลขมรณะ ไม่เป็นมงคล
id="attachment_897" align="aligncenter"
ทํานายเลขทะเบียนรถ ตัวอักษร สามารถนำมาดูดวงเลขทะเบียนรถได้

ดูดวงเลขทะเบียนรถตามวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์ 
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ 6, 3 
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ 
คนเกิดวันจันทร์ 
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ 1, 5
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ อ
คนเกิดวันอังคาร  
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ 2, 1
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
คนเกิดวันพุธกลางวัน (06.00-17.59) 
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ 3, 8
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
คนเกิดวันพุธกลางคืน (18.00-05.59) 
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ เลข 5, 4
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
คนเกิดวันพฤหัสบดี 
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ เลข 7
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
คนเกิดวันศุกร์
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ 7, 8
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ ร ย ร ล ว 
คนเกิดวันเสาร์ 
 • ตัวเลขกาลกิณี ได้แก่ 4, 6
 • ตัวอักษรกาลกิณี ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
id="attachment_898" align="aligncenter"
ดูดวงเลขทะเบียนรถ ดูเลขทะเบียนตามวันเกิด เป็นความเชื่อส่วนบุคคล การดูดวงทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถมงคล และการทํานายเลขทะเบียนรถเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการใช้รถคือความไม่ประมาท และการใช้สติในการขับขี่นั่นเอง ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://mitsubishirakatook.com/