ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

คำถามที่ว่า จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ที่ไหนดี ?

Mae Noi | 14 มิ.ย 2564
จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ที่ไหนดี คำถามที่ใครหลาย ๆ คนต่างสงสัย วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ไว้แล้ว กับการแนะนำ 4 บริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ที่น่าเชื่อถือ อัปเดตใหม่ล่าสุดประจำปี 2565 หากคุณกำลังจะซื้อรถใหม่แนะนำว่าไม่ควรพลาด อ่านเพิ่มเติ หากจะซื้อรถใหม่ เตรียมตัวยังไงบ้าง คำถามที่ใครอาจสงสัย ซื้อร

จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ที่ไหนดี คำถามที่ใครหลาย ๆ คนต่างสงสัย วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ไว้แล้ว กับการแนะนำ 4 บริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ที่น่าเชื่อถือ อัปเดตใหม่ล่าสุดประจำปี 2565 หากคุณกำลังจะซื้อรถใหม่แนะนำว่าไม่ควรพลาด

อ่านเพิ่มเติ

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนชาต (จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ที่ไหนดี 2565)

น่าจะเป็นที่คุ้นชินกันอย่างดีสำหรับสินเชื่อธนชาต ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing ลิสซิ่ง) สำหรับคนที่ต้องการซื้อรถใหม่รถป้ายแดง โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รู้ผลอนุมัติไว สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามต้องการ ทั้งนี้สินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนชาตพร้อมให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • เงินดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 0% จากราคารถยนต์
 • เลือกระยะการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB (จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ที่ไหนดี 2565)

อีกหนึ่งบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ที่คุณไว้วางใจได้ สำหรับบริการสินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถในราคาเบา ๆ มาพร้อมกับความสะดวกสบาย รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ และผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 84 งวด โดยไม่ต้องนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน และยังสามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้อีกด้วย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • เอกสารยืนยันตัวตน : บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ : สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ
 • เอกสารยืนยันรายได้ : สลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท
 • กรณีเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ลีสซิ่งกสิกร (จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ที่ไหนดี)

ลีสซิ่งกสิกรไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถแต่ไม่ต้องการชำระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยกำหนดให้ลูกค้าในฐานะผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ (ค่างวด) ในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชำระเท่ากันตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 - 70 ปี สัญชาติไทย รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี จัดตั้งในประเทศไทย ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดาและผู้ค้ำประกัน (กรณีถ้ามี)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด /เอกสารประกอบอาชีพ (กรณีเจ้าของกิจการ)

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด

สินเชื่อรถยนต์ กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ที่ไหนดี 2563)

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ป้ายแดง ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์โดยไม่ต้องชำระค่ารถยนต์เป็นเงินสดในคราวเดียว สามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญา อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นที่ 2.60% - 4.55%  ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ลูกค้ากลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีระบบบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย และสามารถหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • ลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ อาทิเช่น ผู้พิพากษา อัยการ แพทย์ นักบิน (กลุ่มโครงการพิเศษ)
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

กรณี บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน

กรณี นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการ
 • สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ทั้งนี้หากใครยังมีคำถามเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ขอแนะนำว่าให้เดินทางไปตามสำนักงานไฟแนนซ์ที่ท่านสนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:http://mitsubishirakatook.com/